Forum Czystości | czerwiec 2020

Nie zawsze kupując tanio maszynę, możemy być pewni, że w razie awarii jej naprawa będzie również tania. Wybiera- jąc markę i ustalając cenę, pytajmy również o koszt serwisu. Co z tą gwarancją? Nowe maszyny są na gwarancji. Jak długie są okresy gwarancyj- ne na naszym rynku? Od roku nawet do 4 lat. Niektórzy produ- cenci, dając dłuższy okres gwarancyjny, wymagają w czasie tego okresu przeglądów w odstępach co pół roku lub co rok. Przeglą- dy takie są często odpłatne, lbo otrzymując gwarancję na rok lub dwa lata, mamy możliwość przedłużenia okresu gwarancyjnego o kolejny rok za dodatkową opłatą. Z reguły w przypadku maszyn akumulatorowych gwarancja na maszynę nie jest równoznaczna z okresem gwarancji na aku- mulatory. Często akumulatory są objęte rocznym okresem gwa- rancyjnym. A może wynająć... Jest takie powiedzenie: „pierwszą maszynę sprzedaje handlo- wiec, a kolejne serwis”. Chcąc kupić maszynę, a czasami kilka (zdarza się, że nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt), nie zawsze dysponujemy odpowiednim budżetem albo nie chcemy inwe- stować dużej gotówki. Wówczas niezależnie od liczby maszyn mamy możliwość wynajęcia-dzierżawy maszyny lub maszyn. Ta metoda jest coraz bardziej popularna na naszym rynku. Zalety najmu maszyn to elastyczny okres najmu i możliwość zwrotu maszyny przed okresem zakończenia umowy najmu. Po zakończonej usłudze można oddać maszynę bez koniecz- ności jej magazynowania i opłacania stawki najmu, co oznacza mniejsze obciążenie budżetu firmy. Firmy oferujące maszyny na naszym rynku oferują obecnie na- jem maszyn nowych, po kapitalnym remoncie oraz maszyn uży- wanych. Najem możliwy jest na czas krótki, do kilku dni, na kilka miesięcy albo na długi okres – rok, 2, 3 lub 4 lata. Przez cały okres dzierżawy maszyna jest własnością wynajmującego. Z reguły przez cały okres najmu maszyna objęta jest gwarancją i często można oddać ją przed zakończeniem okresu dzierżawy. Obecnie maszyny są dzierżawione zarówno przez małe firmy usługowe, jak i te największe w kraju. Moim zdaniem to rozwojowa forma współpracy na linii sprzedawca – klient stosowana w branży ma- szynowej. Zakup maszyny nie zawsze oznacza, że od razu po jednym prze- jeździe będziemy mieć posadzkę czystą i suchą. Czasami i często trzeba niestety zastosować metodę doczyszczania. Dobra praca maszyną i dobry efekt czyszczący to zgranie elementów: maszy- na, chemia, element czyszczący i czas. Odpowiedni dobór tych elementów gwarantuje nam właściwe efekty zadowalające na- szego klienta, jak i nas samych, wykonujących usługę. Przyszłość branży? Na koniec warto wspomnieć o maszynach autonomicznych, a więc sprzątających samoczynnie, do których obsługi jest po- trzebny operator w chwili wymiany akumulatorów, dolania wody czystej i zlania wody brudnej i codziennej obsługi serwisowej po zakończeniu pracy. Jest to rynek, który małymi kroczkami wkracza do naszego kraju. Powoli producenci organizują poka- zy takich urządzeń z różnym skutkiem. Myślę, że na razie urzą- dzenia takie nie są sprzedawane na dużą skalę w naszym kraju ze względu na wysoką cenę. Wymagają jeszcze dopracowania pod kątem poprawności działania i dobrego przygotowania personelu szkolącego i obsługującego takie maszyny. Za parę lat maszyny autonomiczne mogą być podstawowymi urządze- niami na naszym rynku na powierzchniach wielkoformatowych. Ale pamiętajmy o jednym: maszyny te są autonomiczne, jednak do ich obsługi i tak potrzebny jest człowiek! Za parę lat maszyny autonomiczne mogą być podstawowymi urządzeniami na naszym rynku na powierzchniach wielkoformatowych. Ale pamiętajmy o jednym: maszyny te są autonomiczne, jednak do ich obsługi i tak potrzebny jest człowiek! 23

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=