Forum Czystości | grudzień 2020

lonymi w branży kryteriami czyszczenia. Specjalista może prze- kazać menedżerowi hotelu dziennik pobranych próbek pokoi i zmierzone wartości wyników. Bieżące plany czyszczenia raz jeszcze Testowanie powierzchni ATP jest pomocne jako narzędzie do oceny skuteczności czyszczenia i zapewnienie komfortu pracownikom hotelu i gościom, że środki czyszczące spełniają standardy branżowe. Testy ATP mogą jednak oceniać testowa- ną powierzchnię tylko w momencie pobierania próbek. Jeżeli te metody są uciążliwe i nazbyt skrupulatne na co dzień, to kon- trolowanie rozprzestrzeniania się wirusa zależy w pewnej mierze od konsekwentnej długoterminowej implementacji protokołów czyszczenia w naszej branży. Profesjonalny dostawca profesjo- nalnych środków czystości może zapewnić wytyczne dotyczą- ce opracowania odpowiednich protokołów czyszczenia, a także pomóc w wyborze narzędzi, technologii i dystrybutorów. Okre- sowa wizualna ocena czyszczenia lub nadzór wykonawcy mogą być również cenne dla oceny zgodności z wcześniej ustalonymi protokołami czyszczenia. Ato jedna zośmiu prostych zasad dys- cypliny na co dzień. Powrót do biznesu Wśród najciężej dotkniętych pandemią branża hotelarska szuka sposobów na zmniejszenie ryzyka i znalezienie rozwiązań, które pozwolą kontynuować działalność w czasie kryzysu i nie tylko. W tym celu właśnie polecam weryfikację procesów i ulepszo- ne protokoły czyszczenia. Powinniśmy podnieść poprzeczkę w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa gości oraz ustanawiać nowe praktyki sanitarne i dezynfekcyjne, które będą kontynuowane również po wygaśnięciu sytuacji zagrożenia zdrowia publiczne- go. Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo środowisk hotelowych i ochronę gości. Hotele i turystyczne obiekty noclegowe nie są bardziej podatne na zarażenie niż inne obiekty publiczne, odwie- dzane przez dużą liczbę osób, wchodzących w interakcje między sobą i pracownikami. Niemniej są to miejsca, w których goście przebywają czasowo w bliskim sąsiedztwie i gdzie występuje wy- soki stopień interakcji między gośćmi apracownikami. Każdy członek personelu powinien mieć na względzie pięć fun- damentalnych zasad z regułą zero wymówek. To początek i ko- niec każdej, najlepszej nawet procedury. zbyć – w zakresie norm higienicznych i profesjonalnego do nich podejścia musimy brać udział w tworzeniu nawyków jako liderzy – tak żeby ludzie mieli ewidentną pewność, że wszyscy jesteśmy i tym razem. Higiena i bezpieczeństwo Mówi się, że w czasach pandemii wzrosły oczekiwania hoteli wo- bec dostawców środków czystości. Uważam, że bardziej zasad- ne jest stwierdzenie, że wzrosła świadomość, jak wiele dostawcy oferują (know-how, produkt, akcesoria, procedury, wsparcie, serwis, dodatkowe kontrole, raportowanie). To, co powinno się zmienić, to umiejętne sięganie po te walory i świadoma oce- na dostawcy przez pryzmat wiedzy, zaangażowania i zdolności wspierających (to jest policzalne i mierzalne). Produkt czy inwestycje gotówkowe nie mają wcale pierwszo- rzędnego znaczenia. W świecie, który już nie wróci, unikato- wym argumentem rzetelnych dostawców nie były inwestycja, ale pomysł na redukcję kosztów operacyjnych (ma to niewiele wspólnego zcenami produktów). COVID-19 wynosi to podejście na nowy obszar, jakim jest higieniczne otoczenie oraz bezpiecz- ne hotele. Skoncentruj się na skuteczności czyszczenia Chociaż obecnie nie ma zatwierdzonego komercyjnie dostęp- nego testu powierzchni dla wirusa COVID-19, istnieją metody zastępcze do oceny skuteczności procesów czyszczenia sto- sowanych przez personel hotelu. Po czyszczeniu certyfikowany wykwalifikowany specjalista ds. bezpieczeństwa może próbko- wać powierzchnie w pomieszczeniu i badać obecność szkodli- wych drobnoustrojów. Ta metoda, zwana testowaniem ATP, jest stosowana w przemyśle spożywczym, a także w szpitalach i szkołach do określania skuteczności czyszczenia. Testy ATP wykorzystują urządzenie do natychmiastowego odczytu – nie jest wymagany czas realizacji i laboratorium. Jeśli wyniki testu nie spełniają ustalonych kryteriów czyszczenia, podejmujemy dodatkowe czyszczenie, aż do uzyskania satysfakcjonujących wyników. Po pobraniu próbek z pokoju i sprawdzeniu, czy stan- dardy sprzątania zostały spełnione, hotel może zaakcentować oznakowanie wskazujące, że pokój jest sprzątany zgodnie zusta- Nic nie jest tak ważne jak procedury. To właśnie one są odpowiedzialne za obniżanie kosztów sprzątania poprzez optymalizację kosztów operacyjnych. Dzisiaj na pierwszy plan wysuwa się kolejna konsekwencja procedur: zapewnienie, że wszystko zostanie wyczyszczone i zdezynfekowane jak należy. W procesie sprzątania nic nie można pozostawiać przypadkowi

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=