Forum Czystości | grudzień 2020

Z B R ANŻ Y Estetyka i koszty Klient musi zdawać sobie sprawę, że zamontowanie schodów to niewszystko, bo ich bieżące i okresowe utrzymanie to najważniej- szy z aspektówwizualnychobiektu. Zabrudzone schody ruchome i chodniki negatywnie wpływają na ogólną estetykę obiek- tu. Utrzymanie schodów ruchomych i chodników w czysto- ści poprzez regularne czyszczenie nie tylko polepsza estetykę, ale również drastycznie zmniejsza koszty konserwacji. Mycie mocno zabrudzonych schodów ruchomych, które nie są re- gularnie czyszczone, wymaga kilkukrotnych powtórzeń, co zwiększa koszt, a także wymusza zastosowanie silniejszych roz- tworów, wpływających negatywnie na czyszczoną powierzch- nię. Liczba rozwiązań dostępnych na rynku pozwala na wybór odpowiedniej technologii mycia schodów i chodników rucho- mych. Aby dobrać odpowiednie urządzenie lub system, musimy poznać wymagania klienta, ocenić stan powierzchni schodów i chodników ruchomych i wskazać prawidłowy proces pielęgna- cji i czyszczenia. Juma: Step 110 od firmy Bravos Model przeznaczony jest tylko do mycia schodów ruchomych. Zastosowany w maszynie układ szczotek pozwala jednocześnie myć stopień i podstopień. Układ ssący zapobiega przedosta- waniu się roztworu do mechanizmu schodów. Urządzenie ma zaprogramowane na stałe trzy programy mycia, różniące się długością cyklu – czym zdecydowanie zmniejsza problemy z ob- sługą. Maszyna mimo swojej wagi może być obsługiwana przez jedną osobę. Przemieszczanie po schodach odbywa się za pomocą si- łowników, które unoszą maszynę na kolejny poziom schodów. Operatormusijedynieprawidłowoustawićmaszynęnastopniach i uruchomić program myjący. Użycie tej maszyny wymaga wyłą- czenia biegu schodów, co wymusza pracę poza godzinami dzia- łania obiektu. Transport urządzenia odbywa się za pomocą specjalnej platfor- my, a rozmiary maszyny pozwalają na transport. Travel 600 od firmy Bravos Model przeznaczony jest do chodników ruchomych. Maszy- na ma szczotki o różnych długościach włosia ułożone prze- ciwbieżnie w kształcie klina, dzięki czemu dokładnie czyści i rozprowadza wodę. Travel 600 opiera się na skutecznym i bezpiecznym systemie mechanizmu próżniowego. Poprzez wy- tworzenie podciśnienia brud może być całkowicie rozpuszczony i usunięty bez przedostania się wody do wnętrza mechanizmu. Podobnie jak w modelu Step 110 trzy stałe programy o różnych długościach cyklu ułatwiają obsługę maszyny. Program jest do- bierany do intensywności zabrudzeń.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=