Forum Czystości | grudzień 2020

Automat szorująco-zbierający działa w trzech etapach czyszcze- nia. Przednie szczotki urządzenia zbierają zalegające na podło- dze elementy (na przykład okruchy czy kurz). Następnie podłoga jest dokładnie myta – zawsze przy użyciu czystej wody lub wody z detergentem. Potem maszyna zbiera wodę brudną do oddziel- nego zbiornika, eliminując ryzyko poślizgnięcia się na mokrej po- wierzchni. Wszystko to podczas jednego przejazdu. Gdzie wykorzystać taką maszynę w hotelu? Odpowiedź jest prosta – na wszystkich podłogach nieprzykrytych dywanami lub wykładzinami. Zastosowanie automatów szorująco-zbierających jest naprawdę szerokie, dlatego urządzenia tego typu są wyko- rzystywane także w innych branżach. Powszechnie używa się ich w galeriach handlowych, kinach, szkołach i przedszkolach, szpita- lach oraz w gastronomii. – W maszynach zainstalowanych jest szereg specjalnych syste- mów, dzięki którym wykorzystanie automatu szorująco-zbie- rającego staje się prostsze i tańsze – zauważa Damian Roman. – Mam na myśli przede wszystkim technologię, która znacznie obniża poziom hałasu generowanego przez maszynę. Dzięki temu rozwiązaniu sprzątanie staje się możliwe także w obecno- ści klientów. Warto także zwrócić uwagę na technologię dosto- sowującą zużycie detergentu do stopnia zabrudzenia podłoża, dzięki czemu użycie tego typu maszyny jest przyjazne środowi- sku. A w szczególnie kłopotliwych miejscach maszyna inteligent- nie wzmacnia nacisk szczotki na podłoże, jednocześnie zwięk- szając przepływ środka czyszczącego. Tam, gdzie zabrudzenia są mniejsze, wykorzystuje się mniej chemii i wody. To rozwiązanie bardzo skuteczne, a przy okazji oszczędne i ekologiczne – mówi specjalista Nilfisk Polska. Informacja o sprawnym sprzątaniu hotelu byłaby niepełna bez rozwiązania do skutecznego czyszczenia wykładzin i dywanów. Zdaniem eksperta w tym zakresie najlepiej sprawdzą się ekstrak- tory bez odpowiedniego rozwiązania. Damian Roman podkreśla, że nowoczesne ekstraktory nie tylko usuwają brud i zalegającą wilgoć, ale też pielęgnują wykładziny, zapewniając im o wiele dłuższą żywotność. – Nowa generacja tego typu urządzeń kładzie nacisk także na wygodę użytkownika. Zwiększona pojemność zbiorników po- maga wyczyścić większą niż dawniej powierzchnię bez zbędnych przerw na wylanie wody czy dodanie większej ilości detergentu. Użytkownicy chwalą także dobrą skrętność ekstraktorów, szyb- kie przełączanie między trybami czyszczenia oraz technologię pływającej szczotki, która sama dostosowuje się do czyszczonej powierzchni – wylicza ekspert. Warto znać procedury! Specjaliści przekonują, że niezależnie od koronawirusowych obostrzeń automatyzacja sprzątania w hotelu to podstawa. Na- leży jednak pamiętać o tym, że sprzątanie i dezynfekcja stanowią jedynie część epidemicznych obostrzeń. Równie istotna powin- na być znajomość procedur wdrażanych w przypadku podejrze- nia zakażenia koronawirusem u obsługi lub klientów hotelu. Dlatego warto zapoznać się ze szczegółowymi zaleceniami, za- mieszczonymi na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/ho- tele-i-inne-miejsca-noclegowe. Z B R ANŻ Y

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=