Forum Czystości | grudzień 2020

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Klima- tu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 2531). Załącznik do ww. rozporządzenia określa rodzaje i roczne ilości odpadów, których ewidencja nie jest wy- magana. Są to m.in .: Nowelizacja Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.) umożliwia sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 30 czerwca 2020 r., jeżeli przekazujący odpad sporządzi kartę przekazania odpadu w tej właśnie formie. Art. 236a ust. 3 ustawy zobowiązuje do uzu- Tematem przewodnim 2019 i początku 2020 roku była koniecz- ność dostosowania zezwoleń w zakresie gospodarowania odpa- dami do obowiązujących przepisów prawa oraz uruchomienie kolejnych modułów Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Czym jest BDO? BDO, czyli Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, funkcjonuje od stycznia 2018 r. jako rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. W grudniu 2019 r. rejestr zmienił się w system BDO o nowych funkcjonalnościach, do których należy m.in. ewidencja odpadów. Baza ma służyć przeciwdziałaniu nieprawidłowościom, które wy- stępują w sektorze gospodarowania odpadami. Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.) administratorem bazy jest minister właści- wy do spraw środowiska lub wyznaczony przez niego podmiot, który dokonuje wpisu do bazy BDO z urzędu bądź na wniosek podmiotu do tego obowiązanego. Obowiązek wpisu do bazy BDO Obowiązkiem wpisu do bazy objęte są podmioty, które m.in. : • wytwarzają odpady i są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, • wprowadzają na rynek krajowy produkty, produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, • produkują, importują bądź eksportują opakowania. Dziedzina ochrony środowiska jest bardzo dynamiczna. Potwierdzeniem tego są liczne zmiany przepisów prawa, które obserwowaliśmy w ostatnim czasie... OCHRONA ŚRODOWISKA: zmiany przepisów prawa Z B R ANŻ Y Autor: Michał Gawroński Prezes Zarządu Amber Eco Sp. z o.o 53

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=