Forum Czystości | lipiec 2021

Z B R ANŻ Y Z B R ANŻ Y Ubiegły rok dla wielu z nas zpewnością nie należał do najłatwiej- szych. Moje doświadczenie – jako osoby od ponad dwudziestu lat działającej wbranży public relations – wskazuje jednak, że sy- tuacja kryzysowa ma zarówno awers, jak i rewers: dobrze roze- grana może przynieść wymierne korzyści. W kryzysie, takim jak pandemia, przewagę konkurencyjną nierzadko buduje się wize- runkiem – szerokimi działaniami z zakresu PR-u korporacyjnego iproduktowego. Kryzys to również moment, wktórym firma po- winna być wewnętrznie silna i zintegrowana, awspółpraca zarzą- du firmy z jej pracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi jest szczególnie ważna. Zmiana rodzi zmianę Pandemia, która zmieniła nasze życie, zmusiła nas do zmiany do- tychczasowego sposobu postępowania i położenia nacisku na obszary działań, którym wcześniej nie poświęcaliśmy tyle uwagi. Niezwykle istotna stała się ekspozycja firm w internecie, a więc aktywności zarówno z obszaru media relations – współpracy z dziennikarzami, ekspozycji członków zarządu firm, jak i użycie zaawansowanych narzędzi digitalowych. Wiele przedsiębiorstw z powodu pandemii (oraz dzięki niej!) zaistniało w internecie – przeniosło sprzedaż stacjonarną do sieci czy rozbudowało już istniejące sklepy elektroniczne, co wwielu wypadkach przełożyło się na wzrost przychodów. Postawmy na komunikację Nowa sytuacja wymusiła na firmach nagłe podniesienie kom- petencji wobszarze komunikacji, w tym komunikacji digitalowej. Zdaniem jednego zklientów mojej agencji potrzeba komunikacji w okresie pandemii wzrosła o 50% – na podstawie działań pro- wadzonych przez moją agencję wostatnich miesiącach całkowi- cie się z tym zgadzam. Przekaz, którym obecnie najczęściej dys- ponujemy, dystrybuowany jest za pomocą kanałów social media – LinkedIna, Facebooka, Instagrama. Komunikacja digitalowa nierzadko wspiera lub całkowicie przejmuje funkcję osobistego kontaktu, daje nam również szansę na skuteczniejsze dotarcie do interesującej nas grupy docelowej. Czas nowych szans Moje obserwacje prowadzone od marca 2020 roku świadczą o tym, że odpowiednio dobrane działania PR-owe sprzężone z celami sprzedażowymi przyniosły klientom wymierne efekty, a dobrze zaplanowana strategia pozwoliła wybiec do przodu, ubiec konkurencję. Czas pandemii postrzegam jako okres szan- sy, moment zrewidowania dotychczasowych działań i okazję do wprowadzenia nowych – skuteczniejszych ikorzystniejszych. Moim i naszym, jako agencji, celem jest wspieranie firm człon- kowskich PIGC. Dobra komunikacja wewnętrzna Izby oraz konsekwentne budowanie jej eksperckiej pozycji w mediach i społecznej świadomości bez wątpienia przełoży się na lepsze funkcjonowanie całego sektora. PANDEMIA z perspektywy PR-owca Pandemia była i jest czasem zmian – dla wielu z nas niełatwych. Sytuacja kryzysowa to moment, w którym przewagę konkurencyjną w dużej mierze buduje się wizerunkiem. 2020 rok pokazał, że odpowiednie kształtowanie wielopoziomowej komunikacji może być kluczem do stworzenia silnej pozycji biznesowej. Autor: Elżbieta Pełka Czas pandemii postrzegam jako okres szansy, moment zrewidowania dotychczasowych działań i okazję do wprowadzenia nowych, skuteczniejszych i korzystniejszych

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=