Forum Czystości | luty 2022

Szorowarka jest przede wszystkim wykorzystywana do doczysz- czania powierzchni, awszczególności do ściągania czy usuwania starych powłok polimerowych. Urządzenie przez wiele osób jest uznawane za trudne do opanowania i większość użytkowników ma przykre doświadczenia z nim związane. Jednak pracę można sobie ułatwić po zastosowaniu kilku punktów zinstrukcji obsługi. Urządzenie to można też wykorzystać – o czym większość z nas czasami zapomina – jako świetny sprzęt do prania dywanów i wykładzin. Tradycyjnie robi się to ekstraktorem – i tu wykonuje- my czyszczenie przede wszystkim przy aplikacji roztworu robo- czego. Jeśli użyjemy do tego szorowarki, dochodzi nam element mechaniczny wpostaci miękkiej szczotki. Dzięki temu pranie jest skuteczniejsze. Drugą zaletą jest to, że przy użyciu płynu szamponującego nie pierzemy wykładziny roztworemwodnym, lecz wytwarzaną dzię- ki ruchom obrotowym szczotki pianą i to ma wpływ na szybsze schnięcie wykładziny. No i trzecie zastosowanie, które znam, to możliwość przefrote- rowania posadzki dzięki zastosowaniu szczotki do polerowania- -froterowania albo założeniu pada, np. czerwonego. Taki rodzaj pracy może pomóc nam pozbyć się mazów inalotów na posadz- ce. Urządzenia szorujące mogą też występować jako tzw. maszyny duo speed, a wtedy pracują w dwóch zakresach obrotowych szczotki, np. 150 obrotów na minutę i 300 obrotów na minu- tę. 150 obrotów używamy najczęściej do doczyszczania, a 300 – do froterowania. Froterka Urządzeniem pośrednim między szorowarką a polerką jest fro- terka, która może oferować szybkość pracy szczotki 500 obro- tów na minutę. Jest to urządzenie raczej do froterowania po- wierzchni, ale czasami można użyć go jako szorowarki. Polerka No i polerki o prędkości szczotki od 900 do nawet kilku tysięcy obrotów na minutę. Generalnie są to urządzenia tylko do pole- rowania. Nie nadają się do czyszczenia powierzchni ze względu na dość szybkie obroty szczotki. I tu mała uwaga, mamy najczęściej polerki o szerokości po- wierzchni pracy 20 cali, które sprawują się całkiem dobrze, ale istnieją też polerki o szerokości powierzchni roboczej mniejszej – 16 i 17 cali – które moim zdaniem są lepsze pod względem kul- tury iłatwości prowadzenia, atakże dzięki mniejszej średnicy pola pracy wjadą wwiększą liczbę miejsc. Automaty szorująco-zbierające Czas na największe urządzenia, czyli automaty szorująco-zbiera- jące! Tradycyjnie maszyny takie oferują trzy tryby pracy. Podstawowy tryb to praca w jednym cyklu, polegająca na czysz- czeniu posadzki i jednoczesnym zbieraniu brudu. Maszyną taką możemy też tylko czyścić posadzkę, rozprowadzając roztwór ro- boczy na określonym miejscu, czemu towarzyszy najpierw szo- rowanie, a potem zebranie zabrudzeń z posadzki. Albo możemy też tylko zbierać zabrudzenia płynne z posadzki. I to na przykład Z B R ANŻ Y

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=