Forum Czystości | luty 2022

w jakimś zakładzie przemysłowym, gdzie doszło do awarii na po- sadzkę leje się woda itrzeba szybko zareagować, izacząć usuwać płyn zposadzki. Nie wszyscy wiedzą, że maszyny czyszczące to świetne urządze- nia w funkcji odkurzacza do pracy na mokro. Mobilne – w przy- padku maszyny bateryjnej owłasnym zasilaniu akumulatorowym; a w przypadku maszyny z operatorem siedzącym – urządzenie o dużej wydajności poboru płynu. Po zamontowaniu wmiejscu podłączenia węża do ssawy rury metalowej z ssawką do zbiera- nia wody (ssawka zgumami) mamy gotowy odkurzacz do pracy na mokro. Możemy wtedy użyć takiej maszyny jako urządzenia do zbierania płynów zmiejsc trudno dostępnych, awięc ztakich, gdzie ssawa maszyny nie da rady. Dzięki temu raczej nie potrze- bujemy dodatkowego odkurzacza, a zaopatrujemy się jedynie wrurę metalową zssawką iewentualnie dłuższy wąż giętki. Oczywiście nie wszystkie tego typu urządzenia możemy w ten sposób wykorzystywać, ale jest ich wiele. Kwestia napędu Przy okazji omawiania maszyn szorująco-zbierających chciałbym jeszcze poruszyć kwestię przenoszenia napędu w takich urzą- dzeniach. Chodzi tu przede wszystkim omaszyny z operatorem siedzącym. Większość urządzeń ma napęd na koła przednie, ale są też takie znapędem na koła tylne. Jakie ma to znaczenie podczas wyboru maszyny? Ma, i to czasa- mi duże. Na przykład maszyna z napędem tylnym lepiej będzie pokonywać wzniesienia czy podjazdy ze względu na umieszcze- nie jej środka ciężkości i jej dociążenie. Jest ona mniej narażona na poślizgi w środowisku pracy o dużej wilgotności albo dużej ilości mokrego materiału na posadzce oraz tam, gdzie środowi- sko pracy ze względu na charakter produkcji zakładu odznacza się śliskością. Te kryteria powinny nas skusić do zakupu maszyny ztylnym napędem. Często klient chcący kupić maszynę samojezdną do mycia np. parkingów wielopoziomowych pyta, czy może ona pokonywać wzniesienia między piętrami i je myć. Tu maszyna z tylnym napę- dem jest odpowiedniejsza, ale itak na pewno nie powinno się nią myć takiej powierzchni. Przy czym przemieszczanie się nią mię- dzy poziomami parkingu powinno się raczej odbywać powoli, z zachowaniem szczególnej ostrożności i z pustymi zbiornikami. Mimo wszystko wtakiej sytuacji zalecałbym skorzystanie zwindy, aby zmienić poziom pracy. Dezynfekcja dużych powierzchni To teraz kwestia na czasie. Epidemia wymusiła na naszej bran- ży radzenie sobie z tym problemem. I tak niektórzy wytwórcy maszyn już na etapie produkcyjnym dokładają odpowiednie moduły do swoich maszyn – np. zestaw natryskowy do rozpro- wadzania produktu do dezynfekcji – i dzięki temu możemy myć idezynfekować powierzchnię (wszczególności płaską) wjednym cyklu albo tylko ją dezynfekować. Maszyny samojezdne dają nam możliwość wykonania takiej pracy w krótkim czasie przy mini- malnym wysiłku. Asą itakie rozwiązania, że do gotowych maszyn montuje się jako osobny zestaw do dezynfekcji iwtedy klient ma możliwość wyboru, czy chce kupić tradycyjną maszynę do my- cia za standardową cenę, czy chce dokładkę w postaci zestawu do dezynfekcji, co oznacza dopłatę za dodatkową funkcję. To rozwiązanie wydaje się lepsze ze względu na koszt iteż możli- wość dopasowania takiego modułu do potrzeb klienta iobiektu. Uwaga! W tego typu maszynach z modułem do dezynfekcji nie powinno się stosować gotowych preparatów do dezynfekcji na bazie alkoholu, tylko produkty wpostaci koncentratu do przy- gotowania roztworu roboczego. Aby zakończyć temat maszyn z operatorem siedzącym, trzeba też wspomnieć o maszynach dwufunkcyjnych, które podczas jednego przejazdu zamiotą nam posadzkę, anastępnie umyją ją iosuszą. Wiemy, że najpierw trzeba zamieść, ale najczęściej tego nie robimy i z reguły tylko myjemy. Zakup dodatkowego urządzenia w postaci zamiatarki oznacza, że mamy dwa urządzenia inajpierw zamiatamy, apotem myjemy na mokro, co wydłuża pracę, a najczęściej nie ma na to czasu. Stąd pomysł coraz popularniejszych urządzeń typu dwa w jed- nym, które wykonują podwójną robotę przy jednym przejeździe, oszczędzając czas ipieniądze. Mogą to być urządzenia już na etapie składania wfabryce wypo- sażane wmoduł do zamiatania i mycia posadzki albo takie, gdy do już gotowej konstrukcji maszyny szorującej domontowujemy tak zwaną przystawkę zamiatającą. Myślę, że warto się zastano- wić nad zakupem takich właśnie urządzeń, kalkulując usługę albo będąc już wykonawcą na danym obiekcie. Mam świadomość, że tematyka tego artykułu stanowi pod- stawową wiedzę osób z naszej branży, ale zawsze powtarzam, że nawet takie wiadomości trzeba sobie odświeżać, a pracując już w tej branży wiele lat, nauczyłem się, że każde szkolenie czy prezentacja wnoszą coś nowego albo utrwalają informacje tylko pozornie oczywiste. Warto się zastanowić nad zakupem urządzeń wielozadaniowych, kalkulując usługę albo będąc już wykonawcą na danym obiekcie 19

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=