Bibułka higieniczna – długoterminowe spojrzenie na zrównoważony rozwój

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Branża bibułki higienicznej jest z natury ekologiczna. Surowiec ten jest zasobem odnawialnym o cyklu wegetacyjnym trwającym około 50 lat, a zatem zrównoważony rozwój jest od wieków sposobem na życie w tym sektorze.

Dzięki zrównoważonym praktykom leśnym branża bibułki higienicznej uprawia i regeneruje swój surowiec, aby zapewnić stałą podaż dla przyszłych pokoleń. W ten sposób chroniona jest nie tylko nasza planeta, lecz także przyszłość sektora. Drzewa odgrywają kluczową rolę w ekosystemie Ziemi: wychwytują i magazynują miliardy ton dwutlenku węgla, a jednocześnie dostarczają bardzo potrzebnego do oddychania tlenu. Szczególnie duże ilości tego gazu są emitowane w fazie wzrostu, co podkreśla znaczenie ciągłego sadzenia drzew dla przyszłości.

Dążenie do zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości Jako część branży, która zawsze musiała patrzeć w przyszłość, producenci bibułki higienicznej zobowiązali się do stosowania ekologicznych praktyk w całym swoim łańcuchu wartości. Branża papiernicza jest sygnatariuszem kodeksu postępowania w zakresie legalnego pozyskiwania drewna i potępia nielegalne jego pozyskiwanie. Ponad 80% masy celulozowej kupowanej przez europejską branżę papierniczą ma certyfikat systemu zarządzania środowiskowego. Przystępując do międzynarodowych i krajowych systemów certyfikacji, sektor wykazuje swoją wiarygodność i utwierdza w decyzjach zarówno swoich klientów, jak i konsumentów końcowych. Niektóre firmy umieszczają na swoich produktach oznaczenia podkreślające ich wysokie walory środowiskowe, takie jak oznakowania ekologiczne UE Ecolabel, PSC i PEFC.

Ale na tym się nie kończy. Branża bibułki higienicznej dokłada wszelkich starań, aby w całym łańcuchu dostaw promować zrównoważony rozwój i obieg zamknięty: od wody i energii wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, poprzez transport produktów z bibułki aż po ich odzysk i recykling po zużyciu. Do produkcji wykorzystuje się głównie korę i gałązki oraz odpady z branży drzewnej. Wielu producentów bibułki higienicznej stosuje innowacje w celu stworzenia produktów i procesów o obiegu zamkniętym, które przyczynią się do zwiększenia odzysku produktów i zminimalizowania ilości odpadów.

Nacisk kładzie się także na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i przejście na energię odnawialną. Około 58% energii wykorzystywanej w przemyśle celulozowo-papierniczym w Europie pochodzi już z odnawialnej biomasy, przez co branża z dumą staje się największym pojedynczym użytkownikiem i producentem bioenergii na Starym Kontynencie.

Sektor papierniczy prowadzi również działania na rzecz ograniczenia zużycia wody i jest aktywnym partnerem w rozwoju zarządzania zasobami wodnymi. W ciągu ostatniej dekady zużycie wody przez maszyny papiernicze zmniejszyło się o 30%, a od 1970 r. ilość wody potrzebnej do wyprodukowania jednej tony masy papierniczej zmniejszyła się pięciokrotnie.

Przyszłość oparta na obiegu zamkniętym Chociaż branża bibułki higienicznej zawsze działała zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, obecnie rządy i społeczeństwa na całym świecie doceniają znaczenie obiegu zamkniętego oraz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, co zostało zapisane w 12. celu zrównoważonego rozwoju ONZ.

Dzięki innowacjom w zakresie redukcji, ponownego użycia i regeneracji w całym łańcuchu wartości branża bibułki higienicznej stara się sprostać trzem filarom zrównoważonego rozwoju: środowiskowemu, ekonomicznemu i społecznemu. Ponadto i nadal wytwarza produkty, które są niezbędne do ochrony zdrowia mieszkańców naszej planety, a jednocześnie chronią samą planetę.

Autor

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Zapisz się na newsletter

Nigdy nie przegap żadnych ważnych wiadomości. Poinformujemy Cię o nowym wydaniu magazynu Forum Czystości. Zapisz się już teraz!