• +48 52 322 41 15
  • biuro@pigc.org.pl

Adam Borys

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Z branżą profesjonalnej higieny związany od początku swojej drogi zawodowej. Od ponad 13 lat aktywnie zaangażowany we wdrażanie wydajnych systemów higienicznych, w tym na obiektach użyteczności publicznej, by stworzyć zdrowe i wyjątkowe miejsce pracy. Lider projektu Tork PaperCircle® Polska- pierwszej na świecie zrównoważonej usługi recyklingu ręczników papierowych.

Leszek Cabaj

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada bardzo bogate doświadczenie praktyczne w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz w szeroko rozumianym dochodzeniu należności. Prowadził szereg szkoleń i wykładów w zakresie sądowego postępowania egzekucyjnego.

Dominik Chmielewski

Dominik Chmielewski

Student na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Udziałowiec i Członek Zarządu w Polished Cleaning Services, zajmującej się profesjonalnym utrzymaniem czystości. W swojej pracy skupia się na procesie pozyskiwania kontrahentów.

Marta Ewiak – Kawecka

Marta Ewiak – Kawecka

Adwokat w Kancelarii KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki, doradza w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych, w szczególności w sporach związanych z żądaniami wypłaty z gwarancji. Zajmuje się wsparciem Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym w sporach dotyczących realizacji inwestycji budowlanych, PPP oraz zamówień publicznych.

Leszek Gabalewicz

Leszek Gabalewicz

Dr inż. Leszek Gabalewicz jest doradcą i ekspertem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Właściciel i prezes firmy CLEAN-EXPRESS, producent IT programu sukcesu dla usługowych firm sprzątających. Niezależny ekspert, konsultant, szkoleniowiec i trener rozwoju usługowego utrzymania czystości, aktywny zawodowo. Specjalizuje się i szkoli w ekspresowym pozyskiwaniu usług profesjonalnego sprzątania. Dla wielu szefów i liderów firm sprzątających (FS) uznany mentor. Pracował zawodzie ponad 20 lat jako lider w kilku wiodących FS w Warszawie. Z wykształcenia doktor nauk technicznych, informatyk i automatyk.

Jakub Gajewski

Jakub Gajewski

Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej Fresenius Nephrocare Polska Sp z o.o.. Założyciel firmy usługowej Fumigat. Od 20 lat w branży dezynfekcyjnej. Teoretyk i praktyk dezynfekcji fumigacyjnej w sferze medycznej. Z wykształcenia magister farmacji, absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Michał Gawroński

Michał Gawroński

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, Prezes Zarządu Amber Eco Sp. z o.o., Prezes Zarządu IPRO „EKOPAK”, koordynator społecznej ogólnopolskiej Kampanii EKON, pomysłodawca Międzynarodowej Konferencji EKON - promującej koncept gospodarki o obiegu zamkniętym. Wieloletni działacz na rzecz ochrony środowiska, prowadzący szkolenia, spotkania i wydarzenia w zakresie edukacji ekologicznej dla młodzieży i dorosłych, zaangażowany w działalność społeczną i budowanie relacji międzyludzkich, realizujący filozofię kapitału ludzkiego oraz promujący w społeczeństwie model zrównoważonego rozwoju.

Aleksandra Gembora

Absolwentka międzywydziałowych studiów ochrony środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w organach administracji państwowej. Obecnie na stanowisku Head of Environmental Compliance w CCR Polska Sp. z o.o. zajmuje się monitorowaniem szybko zmieniających się przepisów prawnych, wspieraniem przedsiębiorców we właściwej realizacji obowiązków z zakresu ochrony środowiska, w tym także pomocą w przypadku kontroli.

Stanisław Gera

Stanisław Gera

Dr inż. Stanisław Gera zajmuje się problematyką w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy od października 1988 roku. W 2018 roku ukończył Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych i uzyskał tytuł doktora. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Stowarzyszenia Ochrony Pracy. Posiada świadectwo kompetencji wykładowcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i prawa pracy.

Stefan Karmaza

Stefan Karmaza

CEO i większościowy udziałowiec Vectio Sp. z o.o. Spółka specjalizująca się w implementacji nowoczesnych rozwiązań optymalizujących procesów biznesowych. Wieloletni członek Zarządu i Rad Nadzorczych spółek IT notowanych na alternatywnym rynku GPW S.A. Absolwent Studiów Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego, Studiów podyplomowych Zarządzanie i Marketing Akademia Leona Koźmińskiego, Studiów informatycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Piotr Leśniewski

Piotr Leśniewski

Wieloletni menadżer w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, uczestnik warsztatów produktowych i oceny ryzyka. Zarządzający regionalną siecią sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych, korporacyjnych i życiowych. Agent ubezpieczeniowy. W swojej pracy stawia na profesjonalizm poprzez kompleksową i indywidualną obsługę klienta, właściwy dobór pakietu ubezpieczeń.

Mikołaj Łagowski

Przedsiębiorca, właściciel firmy Leason - Wygodny Leasing. Z branżą leasingową związany od 2008r. Wyleasingował 1000+ maszyn oraz linii technologicznych i 700+ samochodów dla klientów z całej Polski. Autor jednego z najpopularniejszych blogów o leasingu w Polsce zawierającego ponad 200 tekstów eksperckich: www.leason.pl/porady-eksperta/.

Tomasz Łuczak

Tomasz Łuczak

Praktyk, właściciel firmy Nauka Sprzątania. Jako Certyfikowany Trener Polskiej Izby Gospodarczej Czystości od lat szkoli personel liniowy dla wielu firm i organizacji zarówno polskich jak i zagranicznych. Od ponad dziesięciu lat buduje, audytuje i zarządza procesami utrzymania czystości w firmach z wielu sektorów rynku. Ekspert w dziedzinie kosztorysowania oraz innowator i pomysłodawca wielu nietuzinkowych rozwiązań rewolucjonizujących sposób realizacji usług. Obsesyjnie dążący do doskonałości.

Mariusz Maciejewski

Wiceprezes zarządu / mgr inż. chemik. Absolwent Wydziału chemicznego Politechniki Śląskiej w specjalności Technologia Chemiczna Organiczna. Na początku lat 90 był jednym z założycieli firmy Ekochem S.A.. W 1997 roku założył firmę Triochem Sp.J. z której wyodrębniono w 2007 roku firmę Triochem Sp. z o.o. zajmującą się badaniami i produkcją chemii.

Jarosław Michałek

Obecnie Sales Manager Central East & South East Europe w Unger Germany GmbH. Od 10 lat związany z branżą profesjonalnego utrzymania czystości. Posiada wszechstronną wiedzę z zakresu higieny obiektowej w obszarach healthcare, laundry, HoReCa oraz facility. Doświadczony manager, absolwent Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Facility Management na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ oraz Zarządzanie Sprzedażą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Audytor wewnętrzny HACCP według GMP/GHP oraz ISO 22000:2018.

Artur Morawski

Artur Morawski

Członek Zarządu Polskiej Rady Facility Management, niezależny konsultant branży Facility Management współpracujący z podmiotami w Polsce i za granicą. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Autor licznych artykułów branżowych poświęconych zarządzaniu i utrzymaniu technicznemu w nieruchomościach, prowadzący szkolenia i wydarzenia branżowe. Od ponad dwudziestu lat aktywnie działający na rynku nieruchomości zarówno po stronie klienta, zarządcy jak i usługodawcy. Od 2016 związany z INWEMER Serwis jako Dyrektor Technicznej Obsługi Nieruchomości.

Heinz Neugebauer

Heinz Neugebauer

Z zawodu i wyksztalcenia jest pilotem wojskowym. Z branżą sprzątania związany od 2001 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Niemczech. Do Polski przyjechał w 2006 roku jako przedstawiciel niemieckiej spółki- matki, w celu optymalizacji usług w "Polita" Sp. z o.o. Po kilku miesiącach pobytu, został Prezesem, a następnie udziałowcem spółki. Swoją szeroką wiedzę wykorzystuje w praktyce, stosując wszelkie branżowe nowinki, dzięki czemu firma na wielu płaszczyznach stała się prekursorem w zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii sprzątania. Chętnie dzieli się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z pracownikami, by w ten sposób usprawnić i unowocześnić wciąż niedocenianą w Polsce profesję sprzątania.

AGNIESZKA OCHALIK-SKWARA

Agnieszka Ochalik-Skwara

Licencjonowany broker ubezpieczeniowy. Absolwentka ekonomii i studiów podyplomowych z zakresu Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych. W MAI Poland pracuje od 2003 r.

Leszek Pliskin

Leszek Pliskin

Prezes zarządu / prawnik i ekonomista. Studiował na Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie w Norymberdze. Doświadczenie zawodowe zdobywał we Francji, Niemczech i w Polsce. Od 2007 r. – Prezes Triochem Sp. z o.o., współodpowiedzialny za finanse, sprzedaż i rozwój nowych rynków.

Lubomir Roszyk

Ludomir Roszyk

Wieloletni uczestnik kształtującego i rozwijającego się rynku ubezpieczeń w Polsce. Twórca i osoba zarządzająca sieciami sprzedaży produktów finansowych w Polsce i za granicą. Kierującym strukturami odpowiedzialnymi za obsługę ubezpieczeniową spółek giełdowych. Od kilku lat realizuje działalność w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego .

Marek Stefaniak

Marek Stefaniak

Kierownik ds. Technologii w Grupie Kapitałowej Clar System. Certyfikowany Trener Polskiej Izby Gospodarczej Czystości. Od ponad 20 lat praktyk w branży utrzymania czystości, szkoleniowiec z zakresu technologii sprzątania. Realizując cel optymalizacji kosztów wdrażam i nadzoruję zastosowanie nowoczesnego sprzętu i chemii profesjonalnej.

Jacek Szargan

Jacek Szargan

Application & Service Engineer. W branży pracuje od 2001 roku, doświadczenie zdobył pracując w dystrybucji oraz dla producenta chemii profesjonalnej Buzil Werk Wagner GmbH & Co. Jest technologiem odpowiedzialnym za rozwój i wdrożenie produktów chemicznych na obszarze Polska oraz Europa wschodnia. Jako trener i szkoleniowiec wprowadza najnowsze technologie chemiczne w grupie klientów usługowych, przemysłowych i innych. Specjalista w dziedzinie materiałoznawstwa, partner technologiczny producentów wykładzin w tym autor wielu programów oraz projektów szkoleniowych organizowanych przez Buzil Polska Sp. z o.o.

Przemysław Wierzbicki

Wspólnik w Kancelarii KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki Sp.k., adwokat, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny oraz syndyk. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie procesowe obejmujące przede wszystkim spory cywilne, administracyjne oraz karne. Doradza w zakresie upadłości i restrukturyzacji, prawa konkurencji, zamówień publicznych, PPP oraz doradztwem prawnym związanym z budową i utrzymaniem infrastruktury. Członek Rady Programowej United Nations Global Compact Network Poland, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacyjnych w Polsce, INSOL Europe oraz International Bar Association. Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Tomasz Wolski

Tomasz Wolski

Area Numatic Manager w firmie POLOR Sp. Z o.o. 20 letnie doświadczenie w branży utrzymania czystości z czego 14 lat głównie w segmencie urządzeń czyszczących. Na co dzień praca z klientami pod kątem prezentacji maszyn i szkolenia – wdrożenia dla firm sprzątających. Obecnie zajmuję się rozwojem sprzedaży i wdrażaniem dobrych technologii dla firm sprzątających. Dzięki wykonywanym obowiązkom służbowym jestem praktykiem w 100%. Całe moje doświadczenie to umiejętności nabyte w czasie pracy w branży utrzymania Czystości jak i podczas szkoleń organizowanych przez grupy producenckie maszyn czyszczących, chemii profesjonalnej i padów czyszczących jak i sprzętu manualnego a nawet i systemów higienicznych.

Jarosław Zawadzki

Jarosław Zawadzki

Dyrektor Specjalnej Jednostki Biznesowej w firmie KASTELL Systemy Szczotek Przemysłowych. Posiada 25-letnie praktyczne doświadczenie w branży utrzymania czystości. Autor wielu artykułów branżowych, organizator i uczestnik szkoleń o tematyce cleaningowej. Ekspert w doborze technologii oraz urządzeń dla firm sprzątających. Certyfikowany Trener Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.

Robert Zegarek

Główny technolog w firmie INWEMER świadczącej kompleksowe usługi utrzymania czystości. Absolwent Wyższej Szkoły Edukacji i Zarządzania w Warszawie o kierunku zarządzanie. Od ponad 16 lat związany z firmą w obszarze profesjonalnych technologii czyszczenia. Początkowo pracownik, następnie koordynator ekipy realizującej specjalistyczne prace związane z czyszczeniem w oparciu o nowoczesne rozwiązania dostępne dla branży. Od 6 lat zajmuje się doborem technologii do wymagań obsługiwanych przez firmę obiektów. Organizator i uczestnik wielu szkoleń branżowych. Pasjonat w obszarze specjalizacji czyszczenia i konserwacji wykładzin dywanowych oraz transformacji posadzek twardych, kamiennych.

Scroll Up