Lista autorów

 • Adam Borys

  Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Z branżą profesjonalnej higieny związany od początku swojej drogi zawodowej. Od ponad 13 lat aktywnie zaangażowany we wdrażanie wydajnych systemów higienicznych, w tym na obiektach użyteczności publicznej, by stworzyć zdrowe i wyjątkowe miejsce pracy. Lider projektu Tork PaperCircle® Polska- pierwszej na świecie zrównoważonej usługi recyklingu ręczników papierowych.

 • Agnieszka Nowakowska
 • Agnieszka Ochalik-Skwara

  AGNIESZKA OCHALIK-SKWARA, licencjonowany broker ubezpieczeniowy. Absolwentka ekonomii i studiów podyplomowych z zakresu Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych. W MAI Poland pracuje od 2003 r.

 • Aleksandra Gembora

  Absolwentka międzywydziałowych studiów ochrony środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w organach administracji państwowej. Obecnie na stanowisku Head of Environmental Compliance w CCR Polska Sp. z o.o. zajmuje się monitorowaniem szybko zmieniających się przepisów prawnych, wspieraniem przedsiębiorców we właściwej realizacji obowiązków z zakresu ochrony środowiska, w tym także pomocą w przypadku kontroli.

 • Andrzej Piotrowski
 • Andrzej Zabiega
 • Aneta Wilbrandt
 • Anna Wegner

  DBL Poznań Wynajem Odzieży Roboczej

 • Artur Morawski

  Członek Zarządu Polskiej Rady Facility Management, niezależny konsultant branży Facility Management współpracujący z podmiotami w Polsce i za granicą. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Autor licznych artykułów branżowych poświęconych zarządzaniu i utrzymaniu technicznemu w nieruchomościach, prowadzący szkolenia i wydarzenia branżowe. Od ponad dwudziestu lat aktywnie działający na rynku nieruchomości zarówno po stronie klienta, zarządcy jak i usługodawcy. Od 2016 związany z INWEMER Serwis jako Dyrektor Technicznej Obsługi Nieruchomości.

 • Artur Wasilewski

  Prezes, główny udziałowiec w VireWall Polska – dla zdrowia i biznes. Założyciel, współwłaściciel i członek zarządu w kilku firmach w tym: IOS Intelligente Oberflächen Systeme GmbH, Virewall Polska Sp. z.o.o. Od ponad 20 lat praktyk w branży. Producent nowoczesnych i bardzo skuteczny systemów do oczyszczania i filtracji powietrza i powierzchni za pomocą rozwiązań przeniesionych z przemysłu.

 • Beata Ryczko
 • Dominik Chmielewski

  Student na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Udziałowiec i Członek Zarządu w Polished Cleaning Services.

 • Elżbieta Pełka

  fellow of Royal Society of Arts, fellow of Chartered Institute of Marketing, założyciel i prezes Agencji Marketingu Zintegrowanego PEŁKA i Partnerzy, założyciel i prezes Polish National Sales Awards, ekspert w Ośrodku Dialogu i Analiz THINK TANK, członek komisji sędziowskiej w Women in Sales Awards UK. Od stycznia 2018 roku pełni funkcję głównego doradcy Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego ds. Rozwoju i Przemysłu. Przedsiębiorca, marketingowiec, ekspert w procesach zarządzania marką 360 stopni, posiada ponaddwudziestoletnie doświadczenie w szeroko rozumianej komunikacji, zdobywane w Polsce i za granicą, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Pracowała w takich korporacjach jak Ogilvy & Mather w Londynie i Warszawie czy The Rowland Company. Była szefową marketingu tytułu prasowego „Marie Claire”. W 2015 ROKU uczestniczyła w powstaniu firmy GROW Poland, zajmującej się zaawansowanymi technologiami w komunikacji na bazie platformy ORACLE. Działa na rzecz promocji standardów i etyki w sprzedaży, jak również na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Jest aktywnym uczestnikiem kilku organizacji o charakterze prospołecznym.

 • Ewa Klimont

  dyrektor zarządzająca Nilfisk Polska

 • Heinz Neugebauer

  Z zawodu i wyksztalcenia jest pilotem wojskowym. Z branżą sprzątania związany od 2001 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Niemczech. Do Polski przyjechał w 2006 roku jako przedstawiciel niemieckiej spółki- matki, w celu optymalizacji usług w "Polita" Sp. z o.o. Po kilku miesiącach pobytu, został Prezesem, a następnie udziałowcem spółki.

 • Instytut Badań Edukacyjnych

  Jesteśmy instytutem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowujemy raporty, sporządzamy ekspertyzy oraz pełnimy funkcje doradcze. Wspieramy szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. Promujemy stosowanie zasady podejmowania decyzji w oparciu o wyniki badań, a szczególnie dużą wagę przywiązujemy do tych badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

 • Jacek Szargan

  Application & Service Engineer. W branży pracuje od 2001 roku, doświadczenie zdobył pracując w dystrybucji oraz dla producenta chemii profesjonalnej Buzil Werk Wagner GmbH & Co.

 • Jacek Szostak

  Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości i. B. Jańskiego w Warszawie o kierunku Zarządzanie i Marketing. Zdobyte 25-cio letnie doświadczenie zawodowe w branży utrzymania czystości. Specjalizuje się jako technolog oraz coach w obszarze higieny.

 • Jakub Gajewski

  Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej Fresenius Nephrocare Polska Sp z o.o.. Założyciel firmy usługowej Fumigat. Od 20 lat w branży dezynfekcyjnej. Teoretyk i praktyk dezynfekcji fumigacyjnej w sferze medycznej. Z wykształcenia magister farmacji, absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 • Jakub Klewaniec

  Dyrektor sprzedaży dywizja HoReCa VOIGT

 • Jarosław Michałek

  Sales Manager Central East & South East Europe w Unger Germany GmbH. Od 10 lat związany z branżą profesjonalnego utrzymania czystości. Posiada wszechstronną wiedzę z zakresu higieny obiektowej w obszarach healthcare, laundry, HoReCa oraz facility. Doświadczony manager, absolwent Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Facility Management na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ oraz Zarządzanie Sprzedażą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Audytor wewnętrzny HACCP według GMP/GHP oraz ISO 22000:2018.

 • Jarosław Zawadzki
 • Joanna Adamska

  Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Acrylmed mgr biotechnologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu Doktorantka Szkoły Nauk Ścisłych na Wydziale Chemii UAM Poznań 15 lat doświadczenia z ponad 30-letniego doświadczenia w branży basenowej firmy Acrylmed

 • Joanna Toczyńska

  Zakład Produkcji Waty Anna Staśkiewicz

 • Krzysztof Jakubowski
 • Leszek Cabaj

  Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada bardzo bogate doświadczenie praktyczne w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz w szeroko rozumianym dochodzeniu należności. Prowadził szereg szkoleń i wykładów w zakresie sądowego postępowania egzekucyjnego.

 • Leszek Gabalewicz

  Dr inż. Leszek Gabalewicz jest doradcą i ekspertem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Właściciel i prezes firmy CLEAN-EXPRESS, producent IT programu sukcesu dla usługowych firm sprzątających.

 • Leszek Pliskin

  Prezes zarządu / prawnik i ekonomista. Studiował na Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie w Norymberdze. Doświadczenie zawodowe zdobywał we Francji, Niemczech i w Polsce. Od 2007 r. – Prezes Triochem Sp. z o.o., współodpowiedzialny za finanse, sprzedaż i rozwój nowych rynków.

 • Ludomir Roszyk

  Wieloletni uczestnik kształtującego i rozwijającego się rynku ubezpieczeń w Polsce. Twórca i osoba zarządzająca sieciami sprzedaży produktów finansowych w Polsce i za granicą. Kierującym strukturami odpowiedzialnymi za obsługę ubezpieczeniową spółek giełdowych. Od kilku lat realizuje działalność w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego.

 • Maciej Mroczyński
 • Marek Krzemieniewski

  Właściciel firmy Fair Play Plus - dystrybutora urządzeń i środków czystości, prezes Zarządu, a następnie członek Rady Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.

 • Marek Stefaniak

  Kierownik ds. Technologii w Grupie Kapitałowej Clar System. Certyfikowany Trener Polskiej Izby Gospodarczej Czystości. Od ponad 20 lat praktyk w branży utrzymania czystości, szkoleniowiec z zakresu technologii sprzątania. Realizując cel optymalizacji kosztów wdrażam i nadzoruję zastosowanie nowoczesnego sprzętu i chemii profesjonalnej.

 • Mariusz Maciejewski

  Wiceprezes zarządu / mgr inż. chemik. Absolwent Wydziału chemicznego Politechniki Śląskiej w specjalności Technologia Chemiczna Organiczna. Na początku lat 90 był jednym z założycieli firmy Ekochem S.A.. W 1997 roku założył firmę Triochem Sp.J. z której wyodrębniono w 2007 roku firmę Triochem Sp. z o.o. zajmującą się badaniami i produkcją chemii.

 • Marta Dzierzęcka

  Dyrektor Biura Certyfikacji Wyrobów w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

 • Marta Ewiak-Kawecka

  Adwokat w Kancelarii KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki, doradza w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych, w szczególności w sporach związanych z żądaniami wypłaty z gwarancji. Zajmuje się wsparciem Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym w sporach dotyczących realizacji inwestycji budowlanych, PPP oraz zamówień publicznych.

 • Materiał prasowy
 • Michał Gawroński

  Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, Prezes Zarządu Amber Eco Sp. z o.o., Prezes Zarządu IPRO „EKOPAK”, koordynator społecznej ogólnopolskiej Kampanii EKON, pomysłodawca Międzynarodowej Konferencji EKON - promującej koncept gospodarki o obiegu zamkniętym. Wieloletni działacz na rzecz ochrony środowiska, prowadzący szkolenia, spotkania i wydarzenia w zakresie edukacji ekologicznej dla młodzieży i dorosłych, zaangażowany w działalność społeczną i budowanie relacji międzyludzkich, realizujący filozofię kapitału ludzkiego oraz promujący w społeczeństwie model zrównoważonego rozwoju.

 • Michał Holka
 • Michał Podstawka
 • Michał Rodak
 • Michał Zawada
 • Oskar Kusik
 • Piotr Leśniewski

  Wieloletni menadżer w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, uczestnik warsztatów produktowych i oceny ryzyka. Zarządzający regionalną siecią sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych, korporacyjnych i życiowych. Agent ubezpieczeniowy. W swojej pracy stawia na profesjonalizm poprzez kompleksową i indywidualną obsługę klienta, właściwy dobór pakietu ubezpieczeń.

 • Piotr Sota
 • Przemysław Wierzbicki

  Wspólnik w Kancelarii KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki Sp.k., adwokat, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny oraz syndyk. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie procesowe obejmujące przede wszystkim spory cywilne, administracyjne oraz karne. Doradza w zakresie upadłości i restrukturyzacji, prawa konkurencji, zamówień publicznych, PPP oraz doradztwem prawnym związanym z budową i utrzymaniem infrastruktury.

 • Rafał Osowski

  Dyrektor Serwisu w Nilfisk Polska

 • Robert Zegarek

  Główny technolog w firmie INWEMER świadczącej kompleksowe usługi utrzymania czystości. Absolwent Wyższej Szkoły Edukacji i Zarządzania w Warszawie o kierunku zarządzanie. Od ponad 16 lat związany z firmą w obszarze profesjonalnych technologii czyszczenia. Początkowo pracownik, następnie koordynator ekipy realizującej specjalistyczne prace związane z czyszczeniem w oparciu o nowoczesne rozwiązania dostępne dla branży. Od 6 lat zajmuje się doborem technologii do wymagań obsługiwanych przez firmę obiektów. Organizator i uczestnik wielu szkoleń branżowych. Pasjonat w obszarze specjalizacji czyszczenia i konserwacji wykładzin dywanowych oraz transformacji posadzek twardych, kamiennych.

 • Simone Bittner-Posavec
 • Sławomir Skupień
 • Stanisław Gera

  dr inż. Stanisław Gera – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

 • Stefan Karmaza

  CEO i większościowy udziałowiec Vectio Sp. z o.o. Spółka specjalizująca się w implementacji nowoczesnych rozwiązań optymalizujących procesów biznesowych.

 • Szymon Pucher
 • Tomasz Gendek

  Założyciel i właściciel firmy THETA Doradztwo Techniczne zajmującej się doradztwem i przygotowywaniem dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa wprowadzania i użytkowania oraz transportu produktów chemicznych, kosmetyków i biocydów.

 • Tomasz Łuczak

  Praktyk, właściciel firmy Nauka Sprzątania. Jako Certyfikowany Trener Polskiej Izby Gospodarczej Czystości od lat szkoli personel liniowy dla wielu firm i organizacji zarówno polskich jak i zagranicznych.

 • Tomasz Wolski

  Area Numatic Manager w firmie POLOR Sp. Z o.o. 20 letnie doświadczenie w branży utrzymania czystości z czego 14 lat głównie w segmencie urządzeń czyszczących. Na co dzień praca z klientami pod kątem prezentacji maszyn i szkolenia – wdrożenia dla firm sprzątających. Obecnie zajmuję się rozwojem sprzedaży i wdrażaniem dobrych technologii dla firm sprzątających. Dzięki wykonywanym obowiązkom służbowym jestem praktykiem w 100%. Całe moje doświadczenie to umiejętności nabyte w czasie pracy w branży utrzymania Czystości jak i podczas szkoleń organizowanych przez grupy producenckie maszyn czyszczących, chemii profesjonalnej i padów czyszczących jak i sprzętu manualnego a nawet i systemów higienicznych.

 • Wiktor Protas
 • Witold Adamkiewicz
 • Wojciech Kołakowski

Zapisz się na newsletter

Nigdy nie przegap żadnych ważnych wiadomości. Poinformujemy Cię o nowym wydaniu magazynu Forum Czystości. Zapisz się już teraz!