Mądry Polak po szkodzie!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Źródłem tego tytułowego przysłowia jest podobno historia o przemycie pod barkami pływającymi po Wiśle mydła bez odpowiedniego zabezpieczenia. Mydło się rozpuściło i do dziś też mawiamy: „Wyszedł na tym jak Zabłocki na mydle”. Oba przysłowia są aktualne do dziś i powinny być dla nas przestrogą – aby przewidywać zdarzenia, które mogą zagrozić naszemu biznesowi…

Ubezpieczenia są tym, co może nam pomóc w ochronie naszego biznesu i majątku. Czy mamy alternatywną ochronę? Tak, zabezpieczone środki pieniężne na koncie w banku. Czy jest jednak rozsądnym pokrywanie 100% szkody ze swoich pieniędzy, jeśli mamy tańszą możliwość? Dzięki ubezpieczeniom możemy stworzyć parasol ochronny naszego biznesu.

Tak! Płacimy z własnej kieszeni za ubezpieczenia, ale jest to związane z naszym bezpieczeństwem. Bezpieczeństwem osobistym, rodzinnym (o czym nie wolno nam zapominać) i biznesowym (prowadzonej działalności).

Kompleksowa ochrona właściciela,  biznesu i pracownika z czasem zwraca się wielokrotnie

Ocena zagrożeń

Problem polega na ustanowieniu hierarchii ważności. Zgodnie z trójkątem ważności potrzeb Maslowa bezpieczeństwo plasuje się na drugiej pozycji, zaraz po zaspokojeniu podstawowych potrzeb fizjologicznych, gwarantujących sprawne fizyczne funkcjonowanie.

Bezpieczeństwo jest kategorią subiektywną – i to z dwóch powodów. Każdy z nas dokonuje oceny swojego bezpieczeństwa, w tym prowadzonego biznesu, wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie. Drugą składową jest fakt, że musimy zapłacić za ewentualną szkodę i jej wirtualne skutki. Powinniśmy więc dokonać analizy potrzeb w zakresie naszego bezpieczeństwa, tj. ocenić zagrożenia mogące zniszczyć nasz dotychczasowy dorobek.

Na co zwrócić uwagę

W ocenie zagrożeń naszej działalności powinniśmy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • czy istnieje zagrożenie wyrządzenia szkody nieumyślnej osobom trzecim na terenie prowadzonej działalności oraz przez produkt oferowany do sprzedaży,
 • jakie zagrożenia powstania szkody w posiadanym mieniu (własnym, dzierżawionym) wchodzą w grę,
 • w jakim stopniu mój majątek (stanowiący często o być albo nie być firmy) jest odporny na zdarzenia losowe (żywioły potrafiące dokonać spustoszenia, jak ogień i woda) oraz kradzież z włamaniem czy też szkody tzw. elektryczne.

Rodzaje szkód

Pozwólmy sobie na krótkie omówienie niektórych zagrożeń,  z uwzględnieniem ewentualnych własnych zdarzeń losowych. Celem jest zarówno ich uniknięcie, jak również możliwość otrzymania odszkodowania – jeżeli do takiego zdarzenia dojdzie.

 • Szkoda osobowa (pracownik, klient) – przy ocenie zagrożenia tej szkody na terenie prowadzonej działalności musimy w pierwszej kolejności zadbać o przeszkolenie naszych pracowników w zakresie BHP (ewidencjonowane), a także informowanie klientów werbalnie i poprzez oznakowanie graficzne co do możliwości bezpiecznego poruszania się po zakładzie. Jeżeli sprzedajemy produkt, którego użycie może się wiązać z zagrożeniem dla klienta lub pracownika, to obowiązkowo musimy posiadać ubezpieczenie OC dotyczące tego produktu oraz załączać instrukcję użycia specyfiku (precyzyjną, niebudzącą wątpliwości co do sposobu jego użycia). Jeżeli jesteśmy pośrednikiem w sprzedaży takiego środka, powinniśmy obowiązkowo sprawdzić jego dokumentację (dopuszczenie do produkcji, OC produktu oraz istnienie instrukcji użycia).
 • Szkoda losowa w posiadanym majątku – przy ocenie (analizie) zagrożeń dotyczących posiadanego majątku (budynki, magazyny,biura, środki obrotowe, wyposażenie etc.) pod kątem szkód losowych (ogień, woda) musimy określić, gdzie, w którym miejscu naszego zakładu jest możliwe wystąpienie maksymalnej szkody, czyli tzw. PML (possible maximum loss), w przypadku pożaru. Jest to podstawowy współczynnik do obliczenia zarówno wysokości ewentualnej szkody, jak i określenia, wyliczenia sumy ubezpieczenia (SU). Posiadanie odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego, adekwatnego do rodzaju prowadzonej działalności, odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej to czynniki mające wpływ na wysokość składki.
 • Szkoda kradzieżowa – drugi wrażliwy temat w naszej działalności. Towarzystwa ubezpieczeniowe określają, jakie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe powinny być zastosowane. Wyznacznikiem jest rodzaj posiadanego mienia, które to mniej lub bardziej podatne jest na zmianę właściciela. Wymogi dotyczą podstawowych elementów jak drzwi (certyfikowane lub nie) i zamki, ale i kłódek, żaluzji, krat, alarmów (w połączeniu z agencją ochrony i włączeniem załóg, całodobowym dozorem przez pracownika ochrony). Występuje jeszcze pojęcie kradzieży prostej lub zwykłej, bez śladów włamania. Ryzyko ich wystąpienia pozostawiamy do własnej oceny. Jeżeli jednak jest taka ewentualność, to należy je uwzględnić w ramach ochrony ubezpieczeniowej swojego biznesu.
 • Szkody elektryczne stanowią znaczący procent w ocenie przyczyn występowania szkód. Dlatego też należy zadbać o sprawność posiadanej instalacji (wykonanej przez uprawnionych fachowców). Należy pamiętać, że mamy obowiązek dokonywać okresowych przeglądów naszej instalacji, o czym mówi prawo budowlane. W przypadku szkody dokumentacja techniczna będzie stanowić jeden z elementów oceny przyczyny powstania szkody.

Podsumowanie

Przedstawione powyżej problemy związane z ubezpieczeniem są niedużym wycinkiem – można powiedzieć, iż podstawowym minimum – kwestii dotyczących potrzeby ubezpieczenia majątku. Majątku, który – jak to wcześniej określiliśmy – nierzadko stanowi o naszym być albo nie być.

Przed przystąpieniem do ubezpieczenia należy dokonać oceny zakresu ubezpieczenia i potrzeb ochrony konkretnych składników naszej działalności. Następnie sugerujemy omówienie z doradcą ubezpieczeniowym zakresu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia.

Kompleksowa ochrona właściciela, biznesu i pracownika z czasem zwraca się wielokrotnie. Wystąpienie bowiem zdarzenia losowego jest niezależne od naszej woli, a jednocześnie przebiega nagle, powodując szkodę w mieniu o trudnej do określenia skali strat.

Autorzy

 • Piotr Leśniewski

  Wieloletni menadżer w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, uczestnik warsztatów produktowych i oceny ryzyka. Zarządzający regionalną siecią sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych, korporacyjnych i życiowych. Agent ubezpieczeniowy. W swojej pracy stawia na profesjonalizm poprzez kompleksową i indywidualną obsługę klienta, właściwy dobór pakietu ubezpieczeń.

 • Ludomir Roszyk

  Wieloletni uczestnik kształtującego i rozwijającego się rynku ubezpieczeń w Polsce. Twórca i osoba zarządzająca sieciami sprzedaży produktów finansowych w Polsce i za granicą. Kierującym strukturami odpowiedzialnymi za obsługę ubezpieczeniową spółek giełdowych. Od kilku lat realizuje działalność w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz się na newsletter

Nigdy nie przegap żadnych ważnych wiadomości. Poinformujemy Cię o nowym wydaniu magazynu Forum Czystości. Zapisz się już teraz!