Bezpieczne praktyki w branży utrzymania czystości

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Bezpieczeństwo pracy jest kluczowym elementem każdej działalności zawodowej, w tym także w branży sprzątającej. Dbałość o właściwe warunki pracy, stosowanie odpowiednich środków ochrony oraz przestrzeganie procedur są niezbędne, aby minimalizować ryzyko wypadków i zachować zdrowie, a czasem nawet życie pracowników.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty dotyczące bezpieczeństwa w procesach sprzątania.

Zapewnienie środków ochrony osobistej

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) są kluczowym elementem w zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników sprzątających. Ich właściwy dobór i stosowanie mogą znacząco zmniejszyć ryzyko urazów oraz kontaktu z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Karta charakterystyki substancji chemicznej zawiera w punkcie 8 informacje na ten temat. Pracownicy powinni być przeszkoleni w tym zakresie i są zobowiązani do ich stosowania. Nieprzestrzeganie tej zasady może w sytuacji wypadku spowodować odmowę wypłaty odszkodowania.

Rękawice ochronne

Stanowią podstawową ochronę rąk przed chemikaliami, zanieczyszczeniami, także drobnoustrojami chorobowymi oraz urazami mechanicznymi. Ważne jest, aby były wykonane z materiałów odpornych na działanie używanych środków czystości.

Okulary ochronne

Chronią oczy przed przypadkowym rozpryskiem chemikaliów podczas sporządzania roztworów roboczych i pracy, co może prowadzić do poważnych uszkodzeń wzroku.

Maski i półmaski ochronne

Niezbędne podczas pracy z substancjami lotnymi lub podczas sprzątania miejsc o dużym zapyleniu. Zapobiegają wdychaniu szkodliwych oparów i pyłów.

Odzież ochronna

Chroni przed zabrudzeniami oraz kontaktem z chemikaliami czy drobnoustrojami chorobotwórczymi. Powinna być wygodna i dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy.

Obuwie ochronne

Ważne jest, aby było antypoślizgowe i chroniło stopy przed urazami mechanicznymi oraz substancjami chemicznymi.

Ergonomiczne podejście do pracy

Praca w zawodzie osoby sprzatającej jest, słusznie, klasyfikowana jako cięka praca fizyczna. Ergonomia w procesach sprzątania ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania urazom oraz zmniejszenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracowników. Prawidłowe podejście do ergonomii może znacząco poprawić komfort i efektywność pracy.

Odpowiednia postawa ciała

Unikanie długotrwałego schylania się oraz zapewnienie prawidłowej postawy podczas pracy zmniejsza ryzyko bólu pleców i urazów kręgosłupa. Zaleca się korzystanie z narzędzi o regulowanej wysokości.

Praca w ruchu

Regularne zmienianie pozycji ciała oraz unikanie długotrwałego przebywania w jednej pozycji pomaga w utrzymaniu dobrego zdrowia mięśni i stawów.

Techniki podnoszenia

Podczas przenoszenia ciężkich przedmiotów należy stosować techniki podnoszenia z użyciem nóg, a nie pleców, co zapobiega przeciążeniom. Przepisy BHP dokłądnie określają jakie obciążenia wagowe i przez kogo mogą być przenoszone.

Używanie wózków i sprzętu transportowego

Wózki i inne urządzenia do transportu narzędzi i środków czystości pozwalają uniknąć nadmiernego obciążenia ciała.

Przygotowanie narzędzi i materiałów

Przed rozpoczęciem pracy ważne jest odpowiednie przygotowanie narzędzi i środków czystości. Prawidłowe przygotowanie zapewnia nie tylko efektywność, ale także bezpieczeństwo pracy.

Kontrola stanu technicznego narzędzi

Regularne sprawdzanie sprzętu, takiego jak odkurzacze, mopy, wiadra i inne narzędzia, pozwala na wczesne wykrycie uszkodzeń i zapobiega awariom podczas pracy.

Odpowiednie dozowanie środków czystości

Stosowanie środków czystości zgodnie z zaleceniami producenta, zarówno pod względem ilości, jak i sposobu użycia, minimalizuje ryzyko nadmiernego narażenia na chemikalia.

Organizacja miejsca pracy

Przygotowanie stanowiska pracy w sposób uporządkowany, z łatwym dostępem do wszystkich niezbędnych narzędzi i środków, zwiększa efektywność i bezpieczeństwo.

Przechowywanie narzędzi po pracy

Po zakończeniu pracy ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i zdanie używanych narzędzi oraz środków czystości. Prawidłowe przechowywanie narzędzi zapobiega ich uszkodzeniom oraz minimalizuje ryzyko przypadkowych urazów.

Czyszczenie narzędzi

Po każdym użyciu narzędzia powinny być dokładnie umyte i osuszone, a w sytuacji zagrożeń mikrobiologinych także zdezynfekowane, aby zapobiec korozji i utrzymaniu ich w dobrym stanie technicznym.

Przechowywanie środków chemicznych

Środki czystości powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Niewskazane jest przelewanie ich do nieoryginalnych opakowań a jeśli taka sytuacja jest nie do uniknięcia nowe opakowanie bezwzględnie musi być opisane i oznakowane tak, aby uniknąc ryzyka sożycia czy innego wykorzystania tego środka niezgodnie z przeznaczeniem.

Inspekcja sprzętu

Regularne kontrole stanu technicznego sprzętu pozwalają na wczesne wykrycie usterek i zapobiegają ich eskalacji.

Pomieszczenia gospodarcze

Pomieszczenia gospodarcze pełnią kluczową rolę w organizacji pracy zespołów sprzątających. Właściwie zorganizowane i wyposażone pomieszczenia gospodarcze przyczyniają się do zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa pracy. Pomieszczenia służące do przechowywania sprzętu, a szczególnie środków chemicznych, nie powinno, co do zasady, być wykorzystywane do spożywania posiłków.

Przestrzeń do przechowywania

Pomieszczenia powinny być wyposażone w odpowiednie półki, szafy i regały do przechowywania narzędzi i środków czystości. Ważne jest, aby wszystko miało swoje miejsce, co ułatwia szybkie znalezienie potrzebnych rzeczy.

Wentylacja

Dobrej jakości wentylacja jest kluczowa w pomieszczeniach, gdzie przechowywane są środki chemiczne, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i zapobiec gromadzeniu się szkodliwych oparów.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Pomieszczenia powinny być wyposażone w gaśnice oraz systemy alarmowe, aby w razie potrzeby szybko reagować na zagrożenie pożarowe.

Strefy sanitarno-higieniczne

Powinny być dostępne miejsca do mycia rąk, a także szafki na odzież ochronną, aby pracownicy mogli dbać o higienę i bezpieczeństwo osobiste.

Podsumowując, bezpieczeństwo w procesach sprzątania jest wynikiem wielu skoordynowanych działań, począwszy od wyboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej, poprzez ergonomię pracy, aż po właściwe zarządzanie narzędziami i pomieszczeniami gospodarczymi. Dbałość o te elementy nie tylko zwiększa efektywność pracy, ale przede wszystkim chroni zdrowie i życie pracowników.

Autor

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Zapisz się na newsletter

Nigdy nie przegap żadnych ważnych wiadomości. Poinformujemy Cię o nowym wydaniu magazynu Forum Czystości. Zapisz się już teraz!