Czym jest BDO?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie Baza danych odpadowych) jest elektronicznym systemem zawierającym informacje o gospodarowaniu odpadami oraz wprowadzaniu produktów i opakowań do obrotu.

Baza zawiera obecnie moduł rejestracyjny i moduł ewidencyjny. W najbliższym czasie zostanie uruchomiony moduł sprawozdawczy. Baza dostępna jest pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/

Fakty I mity o BDO

Baza została uruchomiona 24 stycznia 2018 r. i jej pierwszym modułem był moduł rejestracyjny. Podmioty zobowiązane do zarejestrowania się w BDO musiały złożyć wniosek rejestrowy do 24 lipca 2018 r., tak więc nieprawdą jest, że wniosek należało złożyć do końca 2019 r., a takie informacje pojawiały się w doniesieniach medialnych.

Nieprawdą jest również, że podmioty, które nie złożyły wniosku do końca 2019 r. nie mogą się już zarejestrować w BDO – wniosek należy złożyć niezwłocznie.

Podmiot, który rozpoczyna działalność objętą wpisem do BDO, musi się zarejestrować w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

W styczniu 2020 r. uruchomiono kolejny moduł w BDO, tj. moduł ewidencyjny. Moduł ten służy do generowania kart przekazania odpadów (KPO) i kart ewidencji odpadów (KEO).

W związku z dużymi opóźnieniami w dokonywaniu rejestracji w BDO Minister Klimatu wprowadził zmianę do ustawy odpadowej, która zezwala na generowanie KPO poza BDO. Termin przejściowy kończy się 30 czerwca 2020 r. Wszystkie papierowe KPO wystawione w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. muszą zostać wpisane do BDO w terminie do końca lipca 2020 r.

Nieprawdą jest zatem, że nie ma możliwości przekazania odpadów bez posiadania numeru rejestrowego BDO.

Kto rejestruje się w BDO?

W BDO muszą się zarejestrować:

 • wprowadzający do obrotu produkty,
 • wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach i opakowania,
 • jednostki handlowe, które udostępniają foliówki służące do pakowania produktów sprzedawanych w tych jednostkach (dotyczy handlu hurtowego i detalicznego),
 • gospodarujący odpadami, w tym wytwórcy odpadów.

Jesteś wprowadzającym, jeżeli:

 • przywozisz towar spoza terytorium Polski (import lub wewnątrzwspólnotowa dostawa),
 • produkujesz własne towary,
 • zlecasz produkcję, a towar wprowadzasz pod własnym znakiem towarowym, np. „wyprodukowano dla”,
 • przepakowujesz towar, dodając opakowania.

Jesteś wytwórcą odpadów, jeżeli na przykład:

 • rozpakowujesz produkty i wyrzucasz opakowania po nich,
 • prowadzisz prace porządkowe, w wyniku których powstają zużyte opakowania,
 • wyrzucasz przeterminowane preparaty,
 • wykonujesz prace, w wyniku których powstają zużyte rękawice i zużyta odzież ochronna lub robocza,
 • wyrzucasz zużyte ściereczki, sorbenty.

Nie musisz się rejestrować w BDO, jeżeli wytwarzasz odpady w rodzaju i ilości objętej zwolnieniem z prowadzenia ewidencji, wymienione w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

BDO i przekazywanie odpadów

PAMIĘTAJ! Jesteś odpowiedzialny za odpad do momentu przekazania go uprawnionej firmie, tj. posiadającej decyzję zezwalającą na zbieranie lub zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Jak wybrać właściwą firmę?

KROK 1: Sprawdź w BDO, jakie działy zostały uwzględnione we wpisie firmy (nie musisz się logować do BDO, aby to sprawdzić – rejestr jest ogólnodostępny). Firma powinna być wpisana w dziale XI.

KROK 2: Poproś firmę o kopię/skan decyzji i sprawdź, czy widnieje w niej kod odpadu, który chcesz przekazać.

Co to jest KPO?

Po wyborze firmy i ustaleniu warunków finansowych odbioru można zaplanować kartę przekazania odpadów w BDO. Przekazanie odpadów następuje w oparciu o karty przekazania odpadów (KPO) generowane w BDO, z wyłączeniem przypadków, gdy podmiot korzysta z okresu przejściowego i wystawia papierową KPO.

Jak sporządzić KPO?

 • zaplanuj KPO, wskazując firmę transportującą i odbierającą odpady,
 • sprawdź, kto przyjechał po odpad, i zweryfikuj, czy zgadza się to z danymi w BDO,
 • sprawdzaj status KPO w BDO – w ten sposób dowiesz się, na jakim etapie jest przekazanie odpadu i czy trafił już do przejmującego,
 • po przejściu pełnego cyklu w BDO Twoja KPO będzie widoczna jako „zatwierdzone przyjęcie”.

BDO – kary

Autor

 • Aleksandra Gembora

  Absolwentka międzywydziałowych studiów ochrony środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w organach administracji państwowej. Obecnie na stanowisku Head of Environmental Compliance w CCR Polska Sp. z o.o. zajmuje się monitorowaniem szybko zmieniających się przepisów prawnych, wspieraniem przedsiębiorców we właściwej realizacji obowiązków z zakresu ochrony środowiska, w tym także pomocą w przypadku kontroli.

  View all posts
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Zapisz się na newsletter

Nigdy nie przegap żadnych ważnych wiadomości. Poinformujemy Cię o nowym wydaniu magazynu Forum Czystości. Zapisz się już teraz!