Czystość z certyfikatem

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Nie jest łatwo znaleźć firmę, która wyczyści mieszkanie na połysk, perfekcyjnie upierze ubrania, zadba o utrzymanie czystości w firmie na najwyższym poziomie. Na rynku czystości działa armia zarówno domorosłych, jak i profesjonalnych specjalistów, z której wyłowienie perły jest nie lada sztuką. Renomowana jednostka certyfikacyjna TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. i branżowa Polska Izba Gospodarcza Czystości stworzyły program „Gwarant Czystości i Higieny”, który pozwala zweryfikować jakość usług firm działających na tym rynku i nadać najlepszym certyfikat otwierający drzwi do najbardziej wymagających klientów.

Program „Gwarant Czystości i Higieny” realizowany jest w dwóch etapach: w pierwszym firmy, które chcą w nim uczestniczyć, przesyłają do organizatorów deklarację i wypełnioną ankietę. Kapituła, w skład której, poza przedstawicielami organizatorów, wchodzi również dwóch reprezentantów związków zawodowych, analizuje dokumenty przesłane przez firmę, przyznaje punkty i na tej podstawie kwalifikuje kandydata do drugiego etapu. Decydującą rolę pełnią w nim audytorzy TÜV Rheinland: to oni sprawdzają informacje podane w ankietach, wizytują siedzibę firmy i jej oddziały oraz lokalizacje, w których bezpośrednio świadczone są usługi. Jeżeli informacje z ankiet się potwierdzą, a organizatorzy nie zgłoszą zastrzeżeń, firma uzyska ważny przez rok certyfikat „Gwarant Czystości i Higieny”. Ważność certyfikatu może być oczywiście przedłużana na kolejne okresy pod warunkiem przeprowadzenia kolejnych audytów.

Ocena audytorów

Audyt opiera się na systemie precyzyjnej punktacji, w którym kluczowe obszary działalności firmy – od struktury organizacyjnej po jakość używanych maszyn i stosowanych środków czystości – są szczegółowo prześwietlane.
Za jakie obszary – kluczowe z punktu widzenia jakości usług – można otrzymać największą liczbę punktów? Wysoko oceniana jest wiarygodność przedsiębiorstwa – firma nie może np. zalegać z realizacją zobowiązań wobec ZUS i US, nie powinna mieć na koncie rozwiązanej umowy z powodu nienależytego wykonania usług, powinna należeć do organizacji biznesowej i posiadać wykupioną polisę OC. W ocenie audytorów bardzo wysoko wyceniane są tzw. zasoby materialne, rozumiane dość szeroko – od nadzorowania dostawców materiałów, sprzętu i usług, pilnowania terminów ważności stosowanych środków chemicznych po prowadzenie regularnych przeglądów sprzętu i stosowanie ekologicznych systemów mycia i konserwacji posadzek, a także stosowanie nowoczesnych technologii czyszczenia. Podczas audytu zwraca się również uwagę na zagadnienia związane z zapewnieniem pracownikom właściwych warunków zatrudnienia. Weryfikacji podlega m.in. to, czy przedsiębiorstwo ewidencjonuje czas pracy swoich pracowników, wypłaca co najmniej płacę minimalną, systematycznie szkoli personel, czy zapewnia środki ochrony indywidualnej.
Do tych wymagań dochodzą kolejne. W przypadku firm ubiegających się o certyfikat dla usług pralniczych (pralnia np. powinna stosować system uzdatniania i oszczędzania wody, automatycznie sterować procesem prania, oszczędzać ciepło), wykonywanych dla branży spożywczej i sektora medycznego.

Wśród najlepszych

W rezultacie firma, która przejdzie z powodzeniem przez oba etapy programu „Gwarant Czystości i Higieny”, może uzyskać certyfikat branżowy ogólny, certyfikat pralniczy lub branżowy ogólny plus certyfikat dla branży medycznej, spożywczej czy pralniczej. Firma zostanie wpisana do międzynarodowej bazy certyfikatów www.certipedia.com (jest to platforma internetowa, zawierająca certyfikaty wystawione przez TÜV Rheinland Group) i uzyska indywidualny numer ID, dzięki któremu partnerzy biznesowi będą mogli łatwo uzyskać wiarygodne informacje na temat certyfikowanej firmy.

Korzyści jest więcej…

Dla przedsiębiorstwa z certyfikatem „Gwarant Czystości i Higieny” korzyści jest jeszcze więcej. Firma może wyróżnić się spośród licznego grona podmiotów o podobnym profilu działalności, ma szanse uzyskać korzystniejsze kontrakty, zyskać w oczach klientów, kontrahentów, a także pracowników, znaleźć się na stronie Polskiej Izby Gospodarczej Czystości (www.pigc.org.pl), na łamach czasopisma „Forum Czystości”. Warto pamiętać również o tym, że certyfikat poprawia wizerunek całej branży, a także zachęca wszystkie firmy działające w tym sektorze do podnoszenia jakości świadczonych usług. – Certyfikat „Gwarant Czystości i Higieny” na pewno wyróżnił nas na rynku, a także zwiększył zainteresowanie profesjonalizacją usług w branży. Klienci, widząc nasz profesjonalizm, poświadczony opinią niezależnego audytora, oczekują podobnego poziomu świadczeń także od innych firm działających w tym segmencie – mówi Eugeniusz Łapawa, prezes zarządu spółki HTS MEDIJ, działającej na rynku usług pralniczych.

Dobra praktyka

Organizatorzy i twórcy programu, do którego co roku przystępuje około 20 przedsiębiorstw, zwracają uwagę na jeszcze jedną, niezwykle istotną zaletę certyfikatu „Gwarant Czystości i Higieny”. Jest to jedyny program branży czystości rekomendowany jako dobra praktyka przez Urząd Zamówień Publicznych. Certyfikat należy do tzw. pozacenowych kryteriów wyboru oferty. Według Prawa zamówień publicznych, tego typu kryteria mogą stanowić 40% oceny w przetargach publicznych. Dla zamawiającego stanowią one pewien kłopot, ponieważ często nie wie on, jak skonstruować jasne wytyczne dla potencjalnych wykonawców. Kryteria muszą nie tylko zabezpieczać właściwe wydatkowanie środków publicznych, ale także respektować klauzule społeczne, związane m.in. z przestrzeganiem praw pracowniczych.
– Certyfikat „Gwarant Czystości i Higieny” spełnia te kryteria, co radykalnie ułatwia proces podejmowania decyzji zgodnie z Prawem zamówień publicznych – mówi Marek Krzemieniewski, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości. Według niego dzięki certyfikatowi zamawiający może mieć pewność, że jego pieniądze nie zostaną wyrzucone w błoto. A z drugiej strony – ułatwi on zadanie wykonawcom, którzy będą doskonale wiedzieli, co muszą zrobić, by zrealizować umowę tak jak trzeba.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz się na newsletter

Nigdy nie przegap żadnych ważnych wiadomości. Poinformujemy Cię o nowym wydaniu magazynu Forum Czystości. Zapisz się już teraz!