Pandemia z perspektywy PR-owca

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Pandemia była i jest czasem zmian – dla wielu z nas niełatwych. Sytuacja kryzysowa to moment, w którym przewagę konkurencyjną w dużej mierze buduje się wizerunkiem. 2020 rok pokazał, że odpowiednie kształtowanie wielopoziomowej komunikacji może być kluczem do stworzenia silnej pozycji biznesowej.

Ubiegły rok dla wielu z nas z pewnością nie należał do najłatwiejszych. Moje doświadczenie – jako osoby od ponad dwudziestu lat działającej w branży public relations – wskazuje jednak, że sytuacja kryzysowa ma zarówno awers, jak i rewers: dobrze rozegrana może przynieść wymierne korzyści. W kryzysie, takim jak pandemia, przewagę konkurencyjną nierzadko buduje się wizerunkiem – szerokimi działaniami z zakresu PR-u korporacyjnego i produktowego. Kryzys to również moment, w którym firma powinna być wewnętrznie silna i zintegrowana, a współpraca zarządu firmy z jej pracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi jest szczególnie ważna.

Zmiana rodzi zmianę

Pandemia, która zmieniła nasze życie, zmusiła nas do zmiany dotychczasowego sposobu postępowania i położenia nacisku na obszary działań, którym wcześniej nie poświęcaliśmy tyle uwagi. Niezwykle istotna stała się ekspozycja firm w internecie, a więc aktywności zarówno z obszaru media relations – współpracy z dziennikarzami, ekspozycji członków zarządu firm, jak i użycie zaawansowanych narzędzi digitalowych. Wiele przedsiębiorstw z powodu pandemii (oraz dzięki niej!) zaistniało w internecie – przeniosło sprzedaż stacjonarną do sieci czy rozbudowało już istniejące sklepy elektroniczne, co w wielu wypadkach przełożyło się na wzrost przychodów.

Postawmy na komunikację

Nowa sytuacja wymusiła na firmach nagłe podniesienie kompetencji w obszarze komunikacji, w tym komunikacji digitalowej. Zdaniem jednego z klientów mojej agencji potrzeba komunikacji w okresie pandemii wzrosła o 50% – na podstawie działań prowadzonych przez moją agencję w ostatnich miesiącach całkowicie się z tym zgadzam. Przekaz, którym obecnie najczęściej dysponujemy, dystrybuowany jest za pomocą kanałów social media – Linkedina, Facebooka, Instagrama. Komunikacja digitalowa nierzadko wspiera lub całkowicie przejmuje funkcję osobistego kontaktu, daje nam również szansę na skuteczniejsze dotarcie do interesującej nas grupy docelowej.

Czas nowych szans

Moje obserwacje prowadzone od marca 2020 roku świadczą o tym, że odpowiednio dobrane działania PR-owe sprzężone z celami sprzedażowymi przyniosły klientom wymierne efekty, a dobrze zaplanowana strategia pozwoliła wybiec do przodu, ubiec konkurencję. Czas pandemii postrzegam jako okres szansy, moment zrewidowania dotychczasowych działań i okazję do wprowadzenia nowych – skuteczniejszych i korzystniejszych.
Moim i naszym, jako agencji, celem jest wspieranie firm członkowskich PIGC. Dobra komunikacja wewnętrzna Izby oraz konsekwentne budowanie jej eksperckiej pozycji w mediach i społecznej świadomości bez wątpienia przełoży się na lepsze funkcjonowanie całego sektora.

Autor

  • Elżbieta Pełka

    fellow of Royal Society of Arts, fellow of Chartered Institute of Marketing, założyciel i prezes Agencji Marketingu Zintegrowanego PEŁKA i Partnerzy, założyciel i prezes Polish National Sales Awards, ekspert w Ośrodku Dialogu i Analiz THINK TANK, członek komisji sędziowskiej w Women in Sales Awards UK. Od stycznia 2018 roku pełni funkcję głównego doradcy Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego ds. Rozwoju i Przemysłu. Przedsiębiorca, marketingowiec, ekspert w procesach zarządzania marką 360 stopni, posiada ponaddwudziestoletnie doświadczenie w szeroko rozumianej komunikacji, zdobywane w Polsce i za granicą, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Pracowała w takich korporacjach jak Ogilvy & Mather w Londynie i Warszawie czy The Rowland Company. Była szefową marketingu tytułu prasowego „Marie Claire”. W 2015 ROKU uczestniczyła w powstaniu firmy GROW Poland, zajmującej się zaawansowanymi technologiami w komunikacji na bazie platformy ORACLE. Działa na rzecz promocji standardów i etyki w sprzedaży, jak również na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Jest aktywnym uczestnikiem kilku organizacji o charakterze prospołecznym.

    View all posts
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Zapisz się na newsletter

Nigdy nie przegap żadnych ważnych wiadomości. Poinformujemy Cię o nowym wydaniu magazynu Forum Czystości. Zapisz się już teraz!